سمعک Earbud

پوشیدن گوشواره سمعک راحت است. ما باید 3 تا 6 قطعه گوشواره در اندازه های مختلف (گنبد ، گوشواره) را برای هر سمعک تهیه کنیم.

Page 1 / 1
Send Inquiry Now