سمعک CIC

سمعک CIC (Complete In Canal) نوعی سمعک با اندازه کوچک است. اجزای آن شامل ، تراشه ، میکروفون ، گیرنده ، پوسته ، ساختار این محصول شامل کنترل صدا ، شارژ تماس با ما ، دستگیره حذف ، میکروفون ، swife OI ، گیرنده ، تراشه ، پوسته و غیره می باشد. و به طور مؤثر

1 2 >> Page 1 / 2
Send Inquiry Now