چگونه قضاوت کنیم که آیا سمعک سالمندان تحریف شده است؟

چگونه قضاوت کنیم که آیاسمعکاز افراد مسن تحریف شده است؟ در حقیقت ، طول و مدت زمان سمعک به وضوح به قدرت سمعک ، محیط ، استفاده از فرد و طول مدت مربوط می شودزمان. سمعک محصولی الکترونیکی است و استفاده از هر مهارت نیاز به پشتیبانی از برق دارد. بنابراین ، عملکرد سمعک نیز بر زمان عملکرد باتری تأثیر می گذارد.

مصرف برق سمعک به طور مستقیم با عملکرد باتری ، مدت زمانی که کاربر از سمعک و عملکرد سمعک استفاده می کند ، ارتباط دارد. البته ، اگر اوکمک های آرژانتین به خصوص گرسنه هستند ، باید در نظر گرفت که سمعک مرطوب است یا خیر.
استفاده از باتری های داخلی عموماً کوتاه تر از باتری های وارداتی است. در واقع ، این را می توان از قیمت دو نوع باتری مشاهده کرد.
لازم است از کاربر بی درنگ بخواهید که هنگام استراحت امکان استفاده از سمعک را در حالت استراحت و استراحت قرار دهید ، از خیس شدن آن در جعبه خشک کن جلوگیری کنید و سمعک بسیار قدرتمند خواهد بودمصرف به دلیل رطوبت سمعک. علاوه بر این ، هنگامی که به خصوص گرسنه است ، باید در نظر گرفت که آیا قطعات الکترونیکی سمعک آسیب دیده است.

 

 


چگونه قضاوت کنیم که آیا سمعک قدیمی تحریف شده است یا خیر
1. از آنجا که سمعک به خودی خود به دستگاه الکترونیکی نسبت داده می شود ، صدا پس از پردازش صدا الکترونیکی است ، بنابراین اعوجاج کم و بیش مشخص است.
2. اگر سمعک برای مدت طولانی پوشیده شود ، صدا به وضوح با لحظه قبلی در لحظه اخیر متفاوت است ، ممکن است سمعک به دلیل صدای ناشی از نمناک یا برخی دیگر ایجاد شود.دلیل؛
3. به طور مرتب از مرکز تناسب اندام برای حفظ و آزمایش استفاده کنید ، اجازه دهید قضائیه قضاوت کند؛
4- اگر در ابتدا سمعک پوشیده اید ، ممکن است لازم باشد که از چندین مارک سمعک استفاده کنید. به دلیل مارک های مختلف ، کیفیت صدا متفاوت است. منبسیار محتمل است که شما اولویت کیفیت صدا را داشته باشید و بتوانید کیفیت صدای مورد نظر خود را انتخاب کنید.
سمعک ها برای مدت طولانی از کیفیت صدا استفاده می کنند و جلوه آن تغییر خواهد کرد. اگر احساس می کنید که نمی توانید نیازهای خود را برآورده کنید ، می توانید جایگزینی آنها را در نظر بگیرید. اگر شرایط را داشته باشید می توانید t را تغییر دهیدهم
امید به زندگی سمعک ها به طور کلی 5 تا 8 سال است. در حقیقت سمعک همان تلفن همراه است. همچنین یک محصول الکترونیکی است. همه ساله محصولات جدید و مهارت های جدید ظاهر می شودr برای تجربه جلوه های مختلف محصول جدید می توانید به مرکز شنوایی محلی مراجعه کنید. اگر سمعک جدید می تواند شما را در حال حاضر پوشیدن کند. سمعک ها بهتر شنیده می شوند ، تجربه گوش دادن بهتر را تجربه می کنیداز این رو ، می توانید محصولات جدید را جایگزین کنید ، اگر اثر مشابه محصولات قدیمی باشد ، می توان آنرا تغییر داد.

 

 

چرا گوشواره سمعک ها متفاوت هستند؟

کانال گوش هر فرد به اندازه یکسان نیست و انحنای آن یکسان نیست. این برای گوشواره هایی که نیازی به یک نوع ندارند مناسب است. همان گوشواره ها دارای درجه های مختلف سفتی هستندپس از پوشیدن آنها ، و عمق آن متفاوت است. بنابراین ، اثر انتقال صدا متفاوت است ، و شل بودن می تواند فرکانس پایین را کاهش دهد. انرژی صدا ، کمی محکم نیست. آنجا وجود داردهمچنین گوشواره های گوش با انحنای بزرگ. شاخه های گوش توسط دیواره کانال گوش مسدود می شوند ، بنابراین اثر آن خوب نیست. توصیه می شود با قالب گوش مطابقت داشته باشید که برای انواع مختلف مناسب تر استکانال گوش ، و تثبیت بهتر خواهد بود.
کمی سست می تواند انرژی صوتی با فرکانس پایین را کاهش دهد و محکم نباشد. همچنین گوش های گوش گوش با انحنای بزرگ وجود دارد. شاخه های گوش توسط دیواره کانال گوش مسدود می شوند ، بنابراین اثر iخوب نیست توصیه می شود که با قالب گوش مطابقت داشته باشید ، که برای کانال گوش های مختلف مناسب تر است ، و اصلاح آن بهتر خواهد بود.

سالمندان برای توجه به نکات زیر باید سمعک را انتخاب کنند

1. سن خود ، علت ناشنوایی ، محیط و شرایط اقتصادی مورد استفاده را در نظر بگیرید و یک سمعک متناسب با شرایط شما انتخاب کنید. 2 ، انتظارات مناسب برای سمعک ها ، به ویژهوقتی اولین بار می پوشید ، صبر و اراده داشته باشید ، زیرا عملکرد سمعک خوب است ، نمی تواند گوش خود را جایگزین کند ، به تدریج آن را بفهمید ، درک کنید که می تواند آن را کنترل کند.
3 ، دقیقاً مانند اولین چراغ قبل از عینک ، قبل از اینکه سمعک باید ابتدا سمعک را بررسی کند ، مطابق با نتایج شنوایی برای انتخاب دقیق سمعک است. اختیاری دیگر حدستگاههای گوش باید به سازمانهای پزشکی منظم ، سازمانهای توانبخشی و سازمانهای مناسب مراجعه کنند. کسی را به خواست خود خریداری نکنید ، یا سمعک نه تنها می تواند گوش شنوایی را جبران کند ، بلکه داوود نیز خواهد بودشنوایی اصلی را مگس کنید. خیلی خیلی.
4 ، برای بهتر بازی کردن اثر سمعک ، در تعبیه سمعک ابتدا باید قالب گوش را با توجه به نوع گوش مخصوص خود بسازید. قالب گوش نه تنها باعث کاهش شنوایی می شودقابل استفاده برای پوشیدن ، بلکه باعث افزایش صدای صوتی سمعک می شود ، گاهی اوقات به عنوان سمعک عمل می کند.
5 ، دقیقاً همانطور که باید به عینک و دندانهای یکسان عادت کنیم ، یک روش عادت برای سمعک ها نیز وجود دارد. فقط پوشیدن سمعک باید ابتدا به صدای ساده گوش دهیدمحیطی مانند تیک زدن ساعت ، صدای جاری شدن آب از یک شیر آب ، پیاده روی خود و غیره. بعد از گذشت مدت زمانی ، گوش دادن به صدای خود را تمرین کرده و به تدریج به لیس بروید.ده تا مکالمه چندین نفر با هم ، به صداهای اعلام شده توسط رادیو و تلویزیون گوش دهید. پس از همه ، به مکان های عمومی بروید که محیط کثیف است. اگر چنین متولی وجود نداشته باشدفرایند بیهوده ، در ابتدا به محیط پر سر و صدایی می رود. بسیاری از صداهای بزرگنمایی شده که تقویت می شوند وارد وسط می شوند و به آن گوش می دهند. بسیار سخت خواهد بود و اعتماد به نفس را از دست می دهدعزم دوم برای سمعک. در واقع ، مهم نیست که آنها چه کسی هستند ، آنها فقط باید بر موانع روحی غلبه کنند ، طبق روال موردنیاز سمعک ها را انجام دهند ،پوشیدن و تأثیر سمعک ها به عنوان فرصتی برای مبارزه سخت. از این گذشته ، سمعک ها می توانند بخشی از بدن آنها شوند. کمک و سرگرمی سمعک را احساس کنید.

اگر به این محتوا علاقه مند هستید ، با ما تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب خواهید کرد.https://www.melosoundtech.com/index.html)

Tags:

Leave your messages:

Send Inquiry Now
Send Inquiry Now